Kata-kata Bijak Ucapan Tahun Baru Islam

Kata-kata Bijak Ucapan Tahun Baru Islam 1444H 2022, Selamat dan Sukses Mutiara Awal Kalender Hijriah

Kata-kata Bijak Ucapan Tahun Baru Islam 1444H 2022, Selamat dan Sukses Mutiara Awal Kalender Hijriah. Tahun baru adalah tahun awal sebuah perubahan. Penanggalan Islam yang memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan menjadi tonggak penanggalan. Kalender hijriah berdasar pada perputaran bulan berbeda dengan kalender masehi (syamsiyah) berdasar pada perputaran matahari. Kata-kata bijak ucapan tahun baru islam menggambarkan semangat menuju hijrah terbaik.

Sebuah peringatan agung sejarah Islam menuju dakwah dan pembebasan manusia dari bertuhan kepada berhala menuju bertuhan kepada Allah swt semata. Kata mutiara awal tahun baru islam selalu digemakan menjadi sarana dakwah menuju Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Kata-kata Bijak Ucapan Tahun Baru Islam. Mengutip dari wikipedia, penetapan kalender Hijriyah dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khatab, yang menetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah saw dari Mekah ke Madinah. Kalender Hijriyah juga terdiri dari 12 bulan, dengan jumlah hari berkisar 29-30 hari. Penetapan 12 bulan ini sesuai dengan firman Allah Subhana Wata’ala:

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” (At Taubah (9) : 36)

Kata-kata Bijak Ucapan Tahun Baru Islam

Berikut kata-kata mutiara bijak ucapan tahun baru islam yang memberikan semangat di awal kalender hijriah.

Amalan soleh terbaik adalah amalan yang selalu hadir di awal tengah dan akhir tahun.

Selamat tahun baru Islam, semoga awal tahun baru menjadikan visi baru menuju masa depan yang diharapkan.

Memperingati tahun baru Islam tidak sekedar mengenalinya melainkan mengambil hikmah besar makna berhijrah menuju aturan Allah SWT.

Hijrah adalah peristiwa mengambil kebaikan merupakan keutamaan daripada berkubang keburukan walau itu di tanah kelahiran.

Ucapan Bijak Tahun Baru Islam

Inilah kutipan ucapan kata mutiara bijak ucapan tahun baru islam yang memberikan semangat di awal kalender hijriah.

SELAMAT TAHUN BARU ISLAM MENUJU KETAKWAAN KEPADA ALLAH SWT DAN MENINGGALKAN KEBURUKAN.

Ketakwaan hanya akan diperoleh oleh hamba yang ikhlas dan istiqomah.

Berhijrahlah ketika hijrah itu menjadi pilihan terbaik dalam mendekatkan diri kepada Allah swt.

Menikmati saat-saat hijrah seperti menikmati saat hamba berhadapan pada Tuhannya.

Tahun baru hijriah tahun untuk menang, menang meniti harapan iman hakiki. Ketika tahun baru hijriah datang, maka ketakwaanpun selalu bertambah tinggi.

Lihat Juga:

GINGSUL.COM “Mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah 1 Muharram”. Semoga apa yang kita lalu pada kesempatan kali menambah kedekatan kira pada Allah SWT. Semoga harapan kebaikan kita selalu mendapat taufik dari Allah swt. Tahun baru tahun islam, sekaligus membuka kata bijak awal bulan, berbagai peluang kebaikan selalu hadir-bila tamu agung telah datang, tak perlu lama untuk berfikir.

Kata-kata bijak ucapan tahun baru Islam akan mendorong sobat memaknai sebuah proses hijrah yang didambakan. Hijrah hati karena keimanan, hijrah penampilan karena sunnah nabi, dan hijrah pemikiran karena Al Quran.

kata kata mutiara